Voor ons lonkt een nieuw avontuur!

Daarom gaan we met ingang van 4 januari 2019 verhuizen. We hebben onze boerderij en de B&B verkocht aan Jack & Marlieke Heijkoop uit Bladel. Ook vinden wij het erg leuk dat Landrop B&B een doorstart krijgt en hebben het volste vertrouwen dat Jack & Marlieke, dit waar gaan maken. Ze staan in ieder geval te popelen van enthousiasme om zo snel mogelijk te beginnen. Tot die tijd zijn jullie natuurlijk nog “bij ons” van harte welkom!

We hopen dat Jack & Marlieke net zo’n mooie en gelukkige tijd op Landrop mogen beleven zoals wij dat hier hebben mogen ervaren.

De heerlijke high tea’s van Zoet!! With love… gaan vanaf januari verhuizen naar Oirschot, hier over binnenkort meer. Tot die tijd ontvangt Charlotte jullie nog graag op Landrop!

Een speciaal dank aan al onze gasten die we de afgelopen 11 jaar op Landrop hebben mogen ontvangen, het waren er veel ….en het was geweldig!

Vanaf januari 2019 is ons nieuwe emailadres:

Email: annewilsw@gmail.com

Hopelijk tot ziens (ergens)!

Hartelijke groeten van,

Anne-Marie van Wijngaarden
Wil van den Berk

 

Uns winkt ein neues Abenteuer!

Dafür werden wir am 4. Januar 2019 umziehen. Wir haben unseren Hof und das B&B an Jack & Marlieke Heijkoop aus Bladel verkauft. Wir freuen uns, dass Landrop B&B einen Neubeginn erfährt und haben vollstes Vertrauen, dass Jack & Marlieke es schaffen werden. Sie sind auf jeden Fall voller Eifer und Enthusiasmus, so schnell wie möglich zu beginnen. Wir hoffen, dass Jack & Marlieke eine ebenso schöne und glückliche Zeit auf Landrop haben werden, wie wir sie hier erleben konnten.  Bis dahin stehen natürlich wir noch für Euch zur Verfügung!

Die herrlichen High Teas von „Zoet!! With love“ ziehen ab Januar nach Oirschot – darüber in Kürze mehr. Bis dahin empfängt Charlotte Euch noch gern auf Landrop!

Ein besonderer Dank an alle unsere Gäste, die wir in den vergangenen 11 Jahren auf Landrop begrüßen durften – es waren wirklich viele – und es war großartig!

Ab Januar 2019 ist unsere neue E-Mail-Adresse:
E-Mail: annewilsw@gmail.com

Hoffentlich auf Wiedersehen (wo auch immer)!

Herzliche Grüße von

Anne-Marie van Wijngaarden
Wil van den Berk

There is a new adventure waiting for us!

Therefore we will move on the 4th of January 2019. We sold our grounds and the B&B to Jack & Marlieke Heijkoop from Bladel. We appreciate that Landrop B&B is going to make a fresh start and are full of confidence that Jack & Marlieke will do it. Definitely they are full of eager and enthusiasm to start as soon as possible. We hope Jack & Marlieke will have as such a lovely and happy time at Landrop as we have experienced here. Until then, of course, we are at your service!

The wonderful high teas of ‚Zoet!! With love‘ …move to Oirschot in January – thereto more in the near future. Until then Charlotte appreciates welcoming you still at Landrop!

Special thanks to all our guests we welcomed at Landrop during the last 11 years – they were many – and it was gorgeous!

From January 2019 our new email address is:

Email: annewilsw@gmail.com

Good bye – hopefully (wherever)!

Best regards,

Anne-Marie van Wijngaarden
Wil van den Berk